Ευχαριστούμε όλους τους Εθελοντές του Δήμου Αριστοτέλη!

Την Κυριακή 2 Απριλίου, τοπικοί φορείς, σύλλογοι και εθελοντές δημιούργησαν μια μεγάλη εθελοντική οικογένεια και μαζί με το προσωπικό του Δήμου καθάρισαν δρόμους και παραλίες, κλάδεψαν και φύτεψαν δέντρα, ομορφαίνοντας τον τόπο τους αλλά και τις καρδιές τους.

Πάνω από 300 εθελοντές ανταποκρίθηκαν θετικά και έλαβαν μέρος στις περιβαλλοντικές δράσεις που διοργανώθηκαν με μέριμνα του Δήμου σχεδόν σε όλες τις Κοινότητες.

«Στην εποχή της οικονομικής κρίσης είναι απαραίτητος ο εθελοντισμός, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Εμείς προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε και να δραστηριοποιήσουμε τον κόσμο γιατί πραγματικά αυτό που μπορούν να κάνουν 300 άνθρωποι δεν μπορούν να το κάνουν εύκολα τα συνεργεία του δήμου», τόνισε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Γιώργος Ζουμπάς.

Απολογισμός:

– 11 σημεία ταυτόχρονης δράσης
– Πάνω από 300 εθελοντές
– Πάνω από 300 σακούλες συλλεχθέντων απορριμάτων

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες που με τη συμμετοχή τους ενίσχυσαν τη πρωτοβουλία του Δήμου και βοήθησαν να προωθήσουμε το μήνυμα πως με κοινή προσπάθεια, μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον τόπο ακόμα πιο όμορφο!

Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Δήμου Αριστοτέλη