Τακτική συνεδρίαση του ΔΣ Ν.Προποντίδας την Τετάρτη 23/8/2017 και ώρα 2:00 μ.μ. στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην παραδοσιακή εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα, έτους 2017.
2. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων εθελοντών κτηνιάτρων.
3. Ορισμός μέλους επιτροπής για χορήγηση βεβαιώσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών.

4. Αιτήματα πωλητών λαϊκών αγορών.
5. Εγγραφή Εθελοντών στο Μητρώο Εθελοντών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ν. Προποντίδας.
6. Κατανομή της χρηματοδότησης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Προποντίδας για συντήρηση-επισκευή σχολικών κτηρίων (α’ δόση 2017).
7. Παραλαβή μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Προμήθεια μικροοργανισμών βιοενίσχυσης και παροχή υπηρεσιών για την εφαρμογή βιοενίσχυσης στις Ε.Ε.Λ. του Δήμου Ν. Προποντίδας» (αρ. μελ 30/2017)
8. Διαγραφή ή μη ΤΑΠ & ΤΚΦ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας
Πελαγία Ιορδανίδου