Το συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή τομέατο χονδρεμπόριο και στους κλάδους των εισαγωγών-εξαγωγών, έχουν καταφέρει με επιτυχία να αναπτυχθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Παρά τα όσα λέγονται κατά καιρούς, είναι ένα απόλυτα νόμιμο εταιρικό σχήμα, εφόσον δεν στοχεύει στη φοροδιαφυγή και πληρούνται οι διεθνείς προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Φορολογική και Ασφαλιστική Νομοθεσία προστατεύει και ευνοεί την ενδοκοινοτική επιχειρηματικότητα.

Η επιτυχία αυτού του σχήματος έγκειται στην πραγματική αύξηση της συνολικής κερδοφορίας της επιχείρησης. Η εμπειρία στην συνδυαστική εφαρμογή της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας Ευρώπης-Ελλάδας – Βουλγαρίας επιτρέπει τον καλύτερο φοροσχεδιασμό. Έτσι, με την κατάλληλη διαχείριση, μειώνεται η φορολογητέα ύλη στην Ελλάδα, αντιστρέφοντας την αναλογία κέρδους-εισφορών σε σχέση με τα σημερινά ελληνικά δεδομένα.

Σε αυτό το σύστημα, για τη μητρική εταιρεία στη Βουλγαρία ισχύει:
• 10% Φόρος στα Κέρδη
• 5% Φόρος στην Διανομή Μερισμάτων
• 20% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Βουλγαρίας
• 0% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
• 60€/μήνα Ασφαλιστικές Εισφορές του Διαχειριστή της εταιρείας
• Τραπεζικός Λογαριασμός Όψεως (Χωρίς Capital Controls)

Για τα έσοδα της ελληνικής θυγατρικής (υποκατάστημα), όπως αυτά προβλέπεται ότι θα προκύψουν από τον εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό, ισχύουν:
• 29% Φόρος στα Κέρδη
• 5% (και όχι 15% που ισχύει στην Ελλάδα) Φόρος στην Διανομή Μερισμάτων
• 24% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Ελλάδος
 0% ΦΠΑ στις συναλλαγές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Από 169€/μήνα (ανάλογα με τα κέρδη του Υποκαταστήματος) Ασφαλιστικές Εισφορές του Διαχειριστή της εταιρείας
• Τραπεζικός Λογαριασμός Όψεως (Με περιορισμούς λόγω Capital Controls)

Για την επιτυχή υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι απαραίτητη η καθοδήγηση από εξειδικευμένη λογιστική εταιρεία. Η «τεχνογνωσία» στον φοροσχεδιασμό και τη συνδυαστική φορολόγηση Ελλάδας-Βουλγαρίας αποτελεί προϋπόθεση για την επιχειρηματική ανάπτυξη.